La Editura Polirom, în colecţia „Tradiţia creştină”, a apărut, în ediţie bilingvă îngrijită de Adrian Muraru, volumul Fotie al Constantinopolului, Mistagogia Duhului Sfânt. Exegeze la Evanghelii, traducere de Oana Coman, studiu introductiv şi tabel cronologic de Ionuţ-Alexandru Tudorie, note explicative de Oana Coman, Ionuț-Alexandru Tudorie și Adrian Muraru. Volumul așază în oglindă textul original grecesc al unor opere fotiene și traducerea lor într-o limbă modernă, evenimentul editorial ocazionând cea dintâi întâlnire cu scrierile eruditului patriarh.