Vulgata.

Prima ediţie bilingvă integrală, în spaţiul cultural românesc, a Scripturilor creştine va oferi, în format academic, ediţia critică a Vulgatei şi traducerea acesteia. Fiecare tratat biblic va fi însoţit de o introducere, precum şi de explicaţii şi comentarii utile cititorului.

Read More...

Socratis et Socraticorum Reliquiae.

Ediţia bilingvǎ a monumentalului corpus de surse antice referitoare la Socrate şi la şcolile filosofice revendicându-se de la el, publicat de Gabriele Giannantoni în 1990, oferǎ o sursǎ de completare a portretului lui Socrate (dincolo de cadrul tradiţional al relatărilor lui Platon şi Xenofon) şi un instrument fundamental de lucru, demonstrând caracterul decisiv al impulsului socratic pentru întreaga istorie ulterioarǎ a filosofiei.

Read More...

Rufin din Aquileia, Apologia contra Hieronymum; Hieronymus, Apologia adversus libros Rufini.

Proiectul vizează traducerea în limba română a două tratate polemice, scrise între anii 400-403 p. Chr., referitoare la disputele apărute în epocă, odată cu traducerea operei lui Origen în limba latină. Cele două lucrări depăşesc cadrul pur teologic al controversei origeniste, adresându-se tuturor celor interesaţi de cultura antică, în probleme precum traducerea şi interpretarea textelor sacre.

Read More...

Origen, Comentarii si Omilii la Cantarea Cantarilor.

Acest proiect de traducere se constituie în prima traducere în ediţie completă a exegezei origeniene referitoare la Cartea Cântarea Cântărilor, un minunat imn al iubirii de Dumnezeu.

 

Maxim Mărturisitorul, Quaestiones ad Thalassium.

Acest proiect îşi propune readucerea în atenţia publicului român a unui text complex (insuficient valorificat), în care se regăsesc marile teme ale literaturii patristice orientale. Maxim se dovedeşte aici un gânditor original, care priveşte lucrurile dintr-o dublă perspectivă, a unui fin metafizician şi a unui profund ascet şi teolog. Ediţia bilingvă va cuprinde în paralel textul grecesc al ultimei ediţii critice şi o nouă traducere românească adnotată.

Read More...

© Centrul de Editare şi Traducere TRADITIO
Departamentul de Cercetare Interdisciplinarã în domeniul Ştiinţelor Umaniste