Grigorie de Nyssa, Antirrheticus adversus Apolinarium; Ad Theophilum adversus Apolinaristas.

Realizarea traducerii adnotate, precedate de un studiu introductiv, a două scrieri ale lui Grigorie al Nyssei (335-394): Antirrheticus adversus Apolinarium şi Ad Theophilum adversus Apolinaristas. Interesul proiectului constă, pe de o parte, în faptul ca cele două opere ale episcopului Nyssei nu au mai fost traduse in româneşte, iar pe de alta, în importanţa ideilor expuse aici pentru schiţarea definiţiei hristologice de la Calcedon (451).

Read More...

Giordano Bruno, De vinculis. De magia.

Proiectul asumat în cadrul Centrului Traditio are ca obiect iniţierea traducerii în limba română a operei latine a lui Giordano Bruno (1548-1600). Volumul prefigurat va conţine traducerea adnotată a unor tratate (în principal, De vinculis şi De magia) relevante pentru înţelegerea pe care acest autor celebru o are asupra magiei.

Read More...

Epicur – o filosofie a plăcerii.

Epicur şi epicureismul sunt subiecte aproape ignorate în România, într-un moment când interesul pentru acest mare filosof al Antichităţii este remarcabil în Occident, dovadă numeroasele studii şi cărţi apărute în ultimele decenii. Culegerea Epicurea alcătuită de Adelina Piatkovski în anii 90, bazată pe reciclarea vechilor traduceri ale lui C. Balmuş din Diogenes Laertios, cap. X, este marcată de destule erori de traducere şi de interpretare şi este incompletă. Volumul pe care îl propun ar trebui să suplinească această lipsă, dar şi să contribuie sub raport ştiinţific la studiile epicureene în general prin unele dintre interpretările noi propuse.

Read More...

Dionisie Areopagitul, Corpus Areopagitic

Prima ediţie biligvă, în spaţiul cultural românesc, a scrierilor atribuite lui Dionisie Areopagitul – care alcătuiesc aşa-numitul Corpus Areopagitic –, are ca scop redarea acestor scrieri într-un limbaj filosofic adecvat, precum şi evidenţierea manierei în care acestea îmbină cele două tradiţii cărora le aparţin: cea creştină şi cea neoplatonică.

Read More...

Cicero, Hortensius sive de philosophia

Proiectul de traducere vizează dialogul ciceronian Hortensius sive de philosophia, un veritabil model de protreptic filosofic, ajuns până la noi în chip fragmentar, doar prin intermediul tradiţiei indirecte.

Read More...

© Centrul de Editare şi Traducere TRADITIO
Departamentul de Cercetare Interdisciplinarã în domeniul Ştiinţelor Umaniste