Proiectul îşi propune să ofere cititorilor interesaţi de studiul literaturii şi civilizaţiei antice o nouă versiune a Catilinarelor lui Cicero, editate într-un volum bilingv şi însoţite de un bogat aparat de note şi comentarii.

Marcus Tullius Cicero, Catilinare

În traducerea textului latinesc vom urma cea mai recentă ediţie Teubner existentă în momentul de faţă, semnată de Tadeusz Maslowski (M. Tullius Cicero, Scripta quae manserunt omnia, fasc. 17, Orationes in L. Catilinam quattuor, recensuit Tadeusz Maslowski, Monachii et Lipsiae, in aedibus K. G. Saur, MMIII), consultând totodată şi ediţiile precedente, pentru a evidenţia, acolo unde este cazul, existenţa unor lecţiuni diferite. Traducerea celor patru discursuri rostite de Cicero împotriva lui Lucius Sergius Catilina va fi însoţită de o amplă secţiune de note şi comentarii, filologice şi istorice, menite să înlesnească o mai bună înţelegere din partea cititorului a circumstanţelor în care a fost pronunţat fiecare discurs

Constantin Ionuţ MIHAI