Prima ediţie biligvă, în spaţiul cultural românesc, a scrierilor atribuite lui Dionisie Areopagitul – care alcătuiesc aşa-numitul Corpus Areopagitic –, are ca scop redarea acestor scrieri într-un limbaj filosofic adecvat, precum şi evidenţierea manierei în care acestea îmbină cele două tradiţii cărora le aparţin: cea creştină şi cea neoplatonică.

Dionisie Areopagitul, Corpus Areopagitic

Corpusul Areopagitic este un grup de 4 tratate şi 10 epistole atribuite autorului Dionisie Areopagitul, a cărui identitate, epocă în care a trăit şi mediu sub influenţa căruia a scris nu sunt stabilite încă cu precizie. Mult timp s-a considerat că autorul ar fi atenianul Dionisie, cel care l-a urmat pe Apostolul Pavel după discursul de pe Areopag (Faptele apostolilor, 17, 34). Totuşi, la nivel conceptual şi problematic, scrierile par să fie posterioare neoplatonismului de Şcoală, deoarece în ele apar teme filosofice deja ridicate şi discutate de Proclus sau chiar de Damascius, ultimul diadoh (succesor şi conducător) al Şcolii neoplatonice din Atena. Tocmai această ambiguitate şi situare mediană, între neoplatonism şi creştinism, sporesc atracţia textelor areopagitice, deoarece ele realizează într-un fel joncţiunea dintre spaţiul filosofic al Antichităţii Târzii şi spaţiul creştin, ţesând într-o manieră subtilă temele neoplatonice fundamentale, cu încercarea creştină de a pătrunde revelaţia Scripturilor.

Intenţia unei astfel de traduceri nu poate fi univocă, de a-l reintegra pe Dionisie în mod forţat în tradiţia neoplatonică, aşa cum nu poate fi nici cea contrară, dar deopotrivă de univocă şi forţată, de a neglija fondul său neoplatonic şi de a citi scrierile sale doar în lumina tradiţiei creştine. Din contră, interesul retraducerii lui Dionisie este tocmai acela de a găsi, pe cât posibil, o justă măsură între aceste două extreme, între aceste două aspecte ale operei sale, şi de a vedea exact cum se întâlnesc acestea şi cum se reflectă unul în cealălalt. Aceste fire problematice vor ieşi în evidenţă la nivelul terminologiei utilizate, dar ele vor fi în mod special discutate în notele explicative ce vor însoţi traducerea.

Marilena VLAD