Proiectul asumat în cadrul Centrului Traditio are ca obiect iniţierea traducerii în limba română a operei latine a lui Giordano Bruno (1548-1600). Volumul prefigurat va conţine traducerea adnotată a unor tratate (în principal, De vinculis şi De magia) relevante pentru înţelegerea pe care acest autor celebru o are asupra magiei.

Proiectul asumat în cadrul Centrului Traditio are ca obiect iniţierea traducerii în limba română a operei latine a lui Giordano Bruno (1548-1600). Volumul prefigurat va conţine traducerea adnotată unor tratate (în principal, De vinculis şi De magia), relevante pentru înţelegerea pe care acest autor celebru o are asupra magiei. În raport cu opera sa italiană, scrierile în limba latină dezvăluie preocupări ce îl situează mai limpede pe Bruno în tradiţia hermetică şi în trena literaturii filosofice medievale. Tratatele de magie manifestă însă intuiţii şi anticipări ce frizează, prin conţinut şi nu doar prin expresie, pur şi simplu genialitatea; căci magia lui Bruno nu are mai nimic dintr-un esoterism incontrolabil, ci constituie o întreprindere sistematică de analiză a mecanismelor dorinţei ce pot induce stări de dependenţă a persoanelor faţă de obiecte sau faţă de alte persoane, stări de manipulare a persoanelor, prin intermediul obiectelor, imaginilor sau cuvintelor, de către alte persoane şi tehnici de autocontrol al implicării erotice sau afective. Toate aceste lucruri ajung să configureze câmpuri de relaţii la nivelul unei adâncimi semnificante ce corelează intuiţiile lui Bruno cu descoperiri ulterioare şi, poate, chiar mai mult decât atât. Este vorba despre o teorie a libido-ului, o anticipare a psihanalizei şi o nouă perspectivă asupra subiectivităţii; apoi, despre inserarea teoriei sociale (speculatio civilis) în câmpul mediilor semnificante şi al mecanismelor dorinţei; în cele din urmă, sub panteismul aparent, se poate întrevedea o teorie a comunicării generalizate.

Andrei BERESCHI