Realizarea traducerii adnotate, precedate de un studiu introductiv, a două scrieri ale lui Grigorie al Nyssei (335-394): Antirrheticus adversus Apolinarium şi Ad Theophilum adversus Apolinaristas. Interesul proiectului constă, pe de o parte, în faptul ca cele două opere ale episcopului Nyssei nu au mai fost traduse in româneşte, iar pe de alta, în importanţa ideilor expuse aici pentru schiţarea definiţiei hristologice de la Calcedon (451).

Pentru studiosul tradiţiei creştine de la noi care nu este în acelaşi timp si elenist, documente teologice foarte importante din perioada de început a controversei hristologice sunt incă în mare masură inaccesibile. Printre acestea se află şi scrierile Antirrheticus adversus Apolinarium şi Ad Theophilum adversus Apolinaristas ale episcopului Grigorie al Nyssei. Ele au fost redactate începând cu 382 împotriva lui Apolinarie, episcop de Laodiceea în Siria, niceean convins, dar şi iniţiator al unei poziţii teologice care, în reflecţia născândă asupra paradoxului hristologic, va apărea foarte problematică în ochii unor autori ca Atanasie al Alexandriei, Grigorie de Nazianz sau Grigorie al Nyssei. Plasându-se în siajul tradiţiei alexandrine, Apolinarie profesează o variantă extremă a hristologiei de tipul Logos-sarx care apare ca o negare a integrităţii umanitaţii lui Hristos. Acesta este punctul împotriva căruia îşi îndreaptă Grigorie al Nyssei esenţialul refutaţiei sale. Răspunsul dat de el la provocarea lui Apolinarie se va dovedi o etapă importantă în elaborarea formulei clasice de la Calcedon (451). Proiectul de faţă urmăreşte să pună la dispozitia publicului interesat prima traducere românească a acestor două scrieri, însoţită de note şi de un studiu introductiv.

Ovidiu SFERLEA