Centrul de Editare și Traducere TRADITIO a fost înființat prin Hotărârea nr. 5 a Senatului Universității „Al. I. Cuza” din Iași din 22 iulie 2009. Centrul TRADITIO, parte a Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în Științe Socio-Umane, își propune recuperarea și relevarea în actualitate a tradițiilor culturale premoderne, de expresie latină și elină. Atingerea acestui scop se face, în principal, printr-un program consistent și comprehensiv de traducere a textelor grecești și latinești care au construit cultura modernă, precum și prin editarea bilingvă, la nivel academic, a acestor traduceri. În secundar, Centrul TRADITIO își propune elaborarea exegezei, prin redactarea de articole, studii și monografii aplicate textelor antice și medievale, și astfel conectarea la mediul academic internațional specializat cu bune tradiții în domeniu.

Prin înființarea Centrului de cercetare dedicat traducerii și editării de texte grecești și latine, Universitatea „Al. I. Cuza” își propune sincronizarea cercetării locale cu cea internațională, foarte activă în domeniul editării și traducerii de texte antice și medievale: în Occident există numeroase institute și centre de cercetare dedicate editării și traducerii patrimoniului greco-latin. În fapt, Centrul TRADITIO este primul centru de cercetare autohton care își propune un plan sistematic, coerent și comprehensiv de translare în limba română a patrimoniului cultural greco-latin. Aceasta implică profesionalizarea editării de text clasic prin formarea de specialiști.

Între proiectele asumate de Centrul TRADITIO, de traducere și editare a textelor eline și latine, amintim: traducerea și editarea bilingvă, în format academic, a Vulgatei (prima de acest fel a textului Bibliei creștine), o nouă versiune a Corpusului areopagitic, traduceri din literatura, filosofia, teologia, știința antică și medievală. Volumele traduse și editate în centrul de cercetare vor apărea în colecții de prestigiu (colecția Antiqua et Mediaevalia, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, colecția Tradiția creștină, Editura Polirom).

Colaboratorii Centrului sunt traducători și editori cu experiență, precum și tineri dornici de specializare în câmpul literelor clasice.

Centrul TRADITIO este finanțat din fonduri alocate de Universitatea „Al. I. Cuza”, precum și din granturi de cercetare.

Activitatea Centrului este reflectată și de evenimente publice, științifice și de popularizare, care își propun coagularea unei comunități de cercetare cu obiective comune, respectiv dialogul cu publicul interesat.