Proiectul vizează traducerea în limba română a două tratate polemice, scrise între anii 400-403 p. Chr., referitoare la disputele apărute în epocă, odată cu traducerea operei lui Origen în limba latină. Cele două lucrări depăşesc cadrul pur teologic al controversei origeniste, adresându-se tuturor celor interesaţi de cultura antică, în probleme precum traducerea şi interpretarea textelor sacre.

În prezent există din ce în ce mai multe voci care solicită o reconsiderare a operelor lui Origen, justificată de diferenţierea dintre dogmă şi părere teologică. Problematica nu este nouă, germenii ei regăsindu-se încă din secolele III-IV p. Chr., sub forma aşa numitei controverse origeniste, care la vremea respectivă a provocat dezbateri aprinse în Bisericile orientale şi apusene, odată cu traducerea operei origeniste în limba latină. Nu au întârziat să apară susţinători şi detractori ai operei lui Origen, respectiv schimbări de poziţie şi indecizii. Una dintre cele mai cunoscute faze ale acestor dezbateri a constituit-o polemica dintre cei doi traducători latini ai operei lui Origen, Fericitul Ieronim şi Rufin din Aquileia, expusă pe larg în două tratate apologetice (Apologia contra Hieronymum şi Apologia aduersus libros Rufini), în care fiecare dintre cei doi autori îşi prezintă argumentele. Controversele pe probleme dogmatice s-au extins inevitabil şi asupra altor aspecte culturale interesante: arta traducerii şi a comentariului de text, traducerea Vulgatei din limba ebraică, atitudinea autorilor creştini faţă de cultura profană etc., concepţii şi atitudini care amplifică interesul nostru pentru cunoaşterea celor două tratate. 1. Rufinus Aquileiensis, Apologia contra Hieronymum (Apologia împotriva lui Ieronim) (400). Tratatul, în două cărţi, face parte din seria de scrieri polemice referitoare la controversa origenistă şi prezintă, printre altele, argumentele autorului cu privire la atitudinea sa pro-Origen, explicarea dogmelor controversate, justificarea metodei sale de traducere a operei Peri archon, acuzaţii la adresa inconstanţei lui Ieronim. Motivul polemicii l-a constituit traducerea tratatului lui Origen, realizată de Rufin, în prefaţa căruia Hieronymus este menţionat drept un profund cunoscător al lui Origen. Această desemnare, ironică probabil, de vreme ce stridonianul încercase în ultimii ani să demonstreze că opera lui Origen conţine erezii, a fost interpretată ca o ofensă.

2. Hieronymus, Apologia adversus libros Rufini (Apologia împotriva cărţilor lui Rufin) (401/403). Lucrarea constituie răspunsul la Apologia lui Rufin. Cuprinde trei volume consacrate disputelor origeniste şi un rechizitoriu la adresa susţinătorilor doctrinei lui Origen. Printre alte probleme tratate amintim: despre traducerea ad litteram, arta comentariului biblic, justificarea traducerii Scripturii iuxta Hebraeum, despre cultura profană, poziţionarea unor personalităţi ale lumii orientale în dezbaterea origenistă

Constantin RĂCHITĂ