Prima ediţie bilingvă integrală, în spaţiul cultural românesc, a Scripturilor creştine va oferi, în format academic, ediţia critică a Vulgatei şi traducerea acesteia. Fiecare tratat biblic va fi însoţit de o introducere, precum şi de explicaţii şi comentarii utile cititorului.

Biblia Sacra Vulgata

Vulgata este versiunea latină a Bibliei, în mare parte o realizare de la sfârşitul sec. al IV-lea, a lui Ieronim. Acesta a tradus Evangheliile din greacă şi Vechiul Testament ebraic, pentru celelalte cărţi biblice revizuind versiuni latine mai vechi. Versiunea lui Ieronim a început să fie folosită în mod curent începând cu sec. al VI-lea, iar din sec. al XVI-lea, Vulgata a devenit textul oficial al Bibliei în Biserica Catolică. În vremuri mai recente au fost publicate diferite ediţii critice ale Vulgatei; de asemenea, la Vatican a apărut o versiune revizuită a ei (aşa-numita Nova Vulgata, 1979).

Importanţa proiectului

Vulgata a avut un rol hotărâtor în cultura occidentală, contribuind la dezvoltarea limbilor romanice. Marii gânditori occidentali ai Evului Mediu au folosit acest text în exegeza şi comentariile lor. Numeroase cuvinte din limbile europene au intrat în vocabularul acestora prin adaptare directă a unor termeni latini din Vulgata. De asemenea, Vulgata a stat la baza traducerii Bibliei în diferite limbi, printre care siriaca, araba, spaniola, engleza ş. a. În limba română, textul ei a servit ediţiei lui Petru Pavel Aron a Scripturii (Blaj, 1761) şi a Noului Testament editat de Fraţii Minori Conventuali (Săbăoani, 1935).

Cititorii români au avut deja ocazia să întâlnească acest text prin citatele apărute în numeroasele lucrări filozofice şi teologice medievale traduse în româneşte la diferite edituri de prestigiu. Ieronim a avut la dispoziţie alte texte de bază decât cele disponibile ca punct de plecare al ediţiilor critice ale Bibliei şi al traducerilor; de aceea, textul Vulgatei prezintă particularităţi care îl deosebesc de ediţiile actuale ale Bibliei.

Caracteristicile publicării în româneşte

Textul original va fi reprodus după ediţia critică Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta, ed. R. Gryson, B. Fischer, H. I. Frede, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2007.

Traducerea îşi propune să rămână cât mai aproape de original, atât cât permite limba română actuală, dar respectând stilul biblic, ţinând seama de cei peste 300 de ani de tradiţie a traducerii Scripturii în româneşte.

Comentariul va cuprinde observaţii de exegeză patristică şi scolastică, filologice, de realia, note necesare pentru înţelegerea textului din partea cititorului modern. Fiecare volum va avea un Glosar de termeni biblici (toponime, etnonime, evenimente istorice etc.).

Introducerile la fiecare carte biblică vor cuprinde informaţii concise de natură istorică, filologică şi teologică. De asemenea, va fi redactat un Studiu introductiv general al întregii lucrări.

Cele cca. 3500 de pagini ale textului vor fi publicate în 8 volume de dimensiuni aproximativ egale, care vor apărea câte unul pe an, începând cu vol. VII (Evangheliile şi Faptele Apostolilor) în 2011.

La vol. VII au lucrat în anul 2010: Wilhelm Tauwinkl (coordonator) – Evanghelia după Matei; Fr. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu – Evanghelia după Marcu; Smaranda Scriitoru – Evanghelia după Luca; Dan Batovici – Evanghelia după Ioan; Iulia Cojocariu – Faptele Apostolilor.

În anul 2011, la vol. I, lucrează: Fr. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu – Geneza; Iulia Cojocariu – Exod; Iuliana Șuștea – Levitic; Wilhelm Tauwinkl (coordonator) – Numere.