Sub egida Centrului „Traditio” a apărut, în format bilingv, volumul Epicur şi epicureismul antic. Ediția de față, îngrijită de Andrei Cornea, cuprinde traduceri din greacă și latină, un amplu studiu introductiv și note explicative, fiind rezultatul unui parteneriat de coeditare dintre Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Editura Humanitas, București.