Acest proiect de traducere se constituie în prima traducere în ediţie completă a exegezei origeniene referitoare la Cartea Cântarea Cântărilor, un minunat imn al iubirii de Dumnezeu.